• e-mail : info@ordinacija-kuftinec.hr
  • +385 (1) 30 20 200
  • vjeran.kuftinec@zg.htnet.hr

Vjeran Kuftinec

Mr. sc. dr. med. dent.

  • Specijalist dentalne protetike
  • Vlasnik i voditelj privatne prakse preko 20 godina

Doktor dentalne medicine (1978) Magistar medicinskih znanosti iz područja dentalne medicine (1989) Specijalist dentalne protetike (1992) Više od 20 godina rada i iskustva kao specijalista dentalne protetike, uz to iskustvo i rad u konzervativi dentalne medicine, endodonciji, parodontologiji, orlanoj kirurgiji i implantologiji. Veliki broj sudjelovanja u aktivnom i pasivnom obliku na domaćim i inozemnim dentalnim događanjima. Trenutno na studiju menadžment u dentalnoj medicini.

  • Doktor dentalne medicine (1978)
  • Magistar medicinskih znanosti iz područja dentalne medicine (1989)
  • Specijalist dentalne protetike (1992)
  • Više od 20 godina rada i iskustva kao specijalista dentalne protetike, uz to iskustvo i rad u konzervativi dentalne medicine, endodonciji, parodontologiji, orlanoj kirurgiji i implantologiji.
  • Veliki broj sudjelovanja u aktivnom i pasivnom obliku na domaćim i inozemnim dentalnim događanjima.
  • Trenutno na studiju menadžment u dentalnoj medicini.